Stromolezectví

Nabízíme také širokou nabídku výškových prací

Stromolezectví a výškové práce

Zahrada a zeleň, to není pouze tráva a kytičky tak zvaně u země. Jsou to také vysoké stromy, dosahující výšky několika metrů. Náš obdiv především k starým a vysokým stromům je samozřejmě velký, ovšem zároveň jsme si vědomi rizik, která s sebou tyto stromy nesou pro své okolí. Zaměřujeme se proto také na odstraňování a předcházení těmto rizikům.

Posouzení zdarma

Ve volné krajině, ale i v městské zástavbě rostou vzrostlé stromy, které již nesou známky stáří či poškození. Zcela logicky pak vzbuzují u majitelů přilehlých pozemků pochyby o jejich stabilitě a bezpečnosti.

Pokácení však může být až poslední alternativou, jak se stromem naložit. Nabízíme Vám jedinečnou možnost bezplatného posouzení zdravotního stavu stromu a následný návrh postupu, jak strom revitalizovat, nebo naopak pokácet.

  • 1. Posouzení
  • 2. Návrh postupu
  • 3. Ošetření či pokácení

Dle toho, kde strom roste (poblíž budov, elektrické vedení apod.), jak moc je proschlý, větvený a v jakém je náklonu, se rozhodneme, jakou technikou ošetření provedeme, tedy jestli z plošiny, nebo stromolezecky.

Na co byste měli pamatovat:

  • Před každým pokácením stromu je nutné pamatovat na to, že stromy chrání zákon 114/1992 Sb.
  • Je proto dobré o stromu a jeho stavu informovat před kácením příslušný odbor životního prostředí a požádat o povolení, pokud je jeho obvod kmene ve výšce 130 cm větší než 80 cm.

Nabízíme tyto služby:

x

S čím Vám můžeme pomoci?