Údržba zahrad a zeleně

Ze začátku nemusí být zanedbání příliš patrné, jak jde ale čas, nedostatečná péče se projevuje více a více...

Údržba od odborníků

Ať už máte zahradu od nás, nebo od někoho jiného, jsme tou správnou volbou, komu svěřit její údržbu. Naši odborníci a jejich zkušenosti Vám zaručí, že Vaše zahrada nebude strádat a dostane se jí péče, která ji udrží kondici.

Trávníky

Ze začátku nemusí být zanedbání příliš patrné, jak jde ale čas, nedostatečná péče se projevuje více a více. Proto je nutné věnovat Vašemu trávníku dlouhodobou a důslednou péči, která ovšem vyžaduje jak dostatek času, tak jistou odbornost.

Travnaté plochy a zeleň udržujeme ve vitálním a bezplevelném stavu. Pro údržbu používáme kvalitní stroje, agrochemii a v neposlední řadě odborné znalosti.

Kosíme trávy parkové, ale také stařiny, louky a ruderální porosty. Dále pak trávníky přihnojujeme, vyhrabáváme, provzdušňujeme a zajišťujeme automatické zavlažování od společnosti Hunter.

Stromy

Provádíme průklesty a kácení vzrostlých stromů a to i na méně přístupných místech.

Dříve než strom ošetříme či pokácíme, přijedeme se na něj a jeho okolí podívat, nebo posoudíme ze zaslaných fotografií. V takovém případě je ale nezbytné také zaslat popis daného místa.

Dále provádíme výchovné, udržovací a zmlazovací průklesty ovocných stromů, ovocných stěn a keřů.

Keře a živé ploty

Živé ploty zakládáme, stříháme, obnovujeme, přihnojujeme a ošetřujeme.

Keřové skupiny odplevelujeme, provádíme průklesty, ošetřujeme proti chorobám a škůdcům. Dále keře doplňujeme, nebo naopak redukujeme.

Náletové dřeviny vyřezáváme a zabraňujeme jejich dalšímu růstu .

Květinové záhony a skalky

Zabýváme se budováním a kompletní údržbou skalek a květinových záhonů.

Díky dobrým dodavatelům Vám můžeme nabídnout široký a kvalitní sortiment skalniček a jiných rostlin vhodných do skalek. Totéž platí i o sortimentu rostlin do květinových záhonů (trvalkových i letničkových).

Pečujeme také o zeleň na hrobech a u pomníků.

Likvidace bioodpadu

Vyvážíme komposty, větve a jiný organický materiál.

Pokud nevíte, jak naložit s větvemi, které zbyly po průklestu či pokácení dřevin, i zde máme pro Vás řešení.

Větší větve do průměru kmene 15 cm jsme schopni Vám rozdrtit profesionálním motorovým drtičem.

Při činnostech, u kterých zůstávají jen malé větve (průklest ovocných stromů, keřů apod.), používáme malý motorový drtič, který je schopný rozdrtit větve do průměru 4 cm, nebo elektrický profesionální drtič, který je schopný rozdrtit větve do průměru 3,5 cm.

Štěpky pak můžete využít jako topivo, mulč do záhonů k rostlinám, nebo použít do kompostu.

x

S čím Vám můžeme pomoci?