Venkovská náves

Dlouhodobý projekt revitalizace návsi ve Vitíně.

O projektu

Náves v naší osadě byla taková obyčejná, jako každá jiná, s náhodnými výsadbami, plná slepic, koz a hloučkem popelnic na tříděný odpad. S kamarády, kterým podobný stav nevyhovoval jsme se rozhodli, že náves zvelebíme a tak začala postupná přeměna návsi, která trvá dodnes. Díky velkému úsilí a také díky Obecnímu úřadu se podařilo pro popelnice na tříděný odpad zajistit samostatný „osadní“ sběrný dvůr. Došlo k vybagrování rybníka, který se nyní hemží stovkami koi kaprů a kvetou zde desítky vodních a bahenních rostlin. Postupně trávník, který se jen pravidelně sekal ustoupil novým trvalkovým záhonům s novými keři a stromy, vzniklo nové dětské hřiště a náves dostává nový rozměr, kde se rádi setkáváme. Veliký dík patří všem, kdo se zúčastňují a pomáhají budovat a udržovat centrum naší osady. Všechny rostliny, materiál a práce, prakticky vše je bezúplatně a ve volném čase děláno pro potěchu oka místních i těch, kdo osadou jen projíždí a hlavně pro další generaci osadníků. O to víc nás mrzí, když se najdou jedinci, kteří do porostu bez váhání pustí svoje slepice, nebo kozu a naše práce tak mnohdy začíná znovu tam, kde by to již nebylo potřeba a brzdí tak rozvoji nového zákoutí.  

x

S čím Vám můžeme pomoci?