Zahrada Granicar

Tento projekt se postupně realizuje vždy několik dnů v roce u typického bulharského domku, který
využívá česká rodina na letní rekreaci u Černého moře. Jde především o využití všech možných
místních zdrojů, na které je tento region chudší. Proto jsou rostliny především dovezeny z ČR.
Mulčování výsadeb je „čím se dá“ – větvemi, pokosenou trávou, listím, ale nejvíce se osvědčil místní
kámen, který se prakticky bez užitku povaluje všude kolem vesnice. Ponecháním torz z betonový
sloupů pergol, plotových dílců a místního kamene spolu s krásnými rostlinami, podtrhuje těžký život
místních lidí, kteří jsou ale zároveň velmi krásní a srdeční. Kvůli pandemii se bohužel nemohlo
pokračovat v roce 2020 a tak je pro mne rok 2021 naplněn touhou opět pokračovat na tomto
odlehlém místě ve své práci.

x

S čím Vám můžeme pomoci?